Енергетски пасош за производни објекат предузећа „P.E.I. East“ у Улици Орашка бр. 44 А у Великој Плани

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову постојећу зграду друге намене која користи енергију – индустријску зграду (П) која се налази у Улици Орашка бр. 44 А у Великој Плани. Предмет енергетског пасоша је како дограђена производна хала тако и постојећа хала, изведену 2008.године. Када је изведена предметна доградња, зид између постојеће и нове хале је демонтиран, чиме је направљена једна како производна, тако и термичка целина. Предметна зграда се греје у целости. У делу постојеће зграде се налази административни део, који својом површином не прелази 10% укупне површине зграде, тако да је обухваћен енергетским пасошем.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца. Спољашњи зидови су од префабрикованих бетонских панела, монтираних на лицу места у дебљини од 12cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска дебљине 5cm на постојећоем делу и 15cm на дограђеној згради, а завршна обрада зидова je племенити малтер. Кров на дограђеном делу је од дубоко профилисаног челичног лима, преко кога је постављена минерална вуна дебљине 22cm на ПЕ парној брани а преко је покривач од једноструке пвц кровне мембране дебљине 1.5mm. Кров на постојећој згради је од ТР лима са минералном вуном у дебљини 12cm. Под на тлу је армирано бетонски са завршним слојем феробетона, без термоизолације са хидроизолацијом даље ка тлу. Подаци о уграђеним материјалима су добијени од стране извођача радова, прегледом атестне документације, као и од одговорне особе испред инвеститора.

Сам пасош можете погледати овде.