Енергетски пасош за производну халу „Челик“ у селу Лужнице код Крагујевца

Нови производни објекат „Челик“ са анексом администрације и техничким блоком (П+1) – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда налази се потесу Кусара у источном делу села Лужнице.

Зграда се греје у целости а чини је производна хала и административни део.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=25 cm односно
термоизолационих панела д=15 cm. Термоизолација зидова од гас бетона ка спољашности је минералне вуне а завршна обрада зидова је племенити малтер. Таваница у делу равног крова је трапезасти лим са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду те таванице. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без односно са слојем термоизолације у зони административног дела.