Енергетски пасош за производну халу предузећа „Yanfeng“ у Лепеничком булевару у Крагујевцу

Нови производно-складишни објекат / зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+2) налази се на североисточном улазу у град, у близини Ђурђевданског крста.

Сама зграда се греје у целости. Грејани део чине чине три целине: производни, складишни и административни део.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од панела испуњених минералном вуном д=15 cm.