Енергетски пасош за производну халу „Сименс Авенио“ у селу Лужнице код Крагујевца

Нови производни објекат „SIEMENS AVENIO“ (П) – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда налази се потесу Оглавци у источном делу села Лужнице.

Зграда се греје у целости а чини је производна хала и административни део.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и греда у два ортогонална правца и са парапетима од префабрикованих армирано-бетонских елемената д=20 cm односно термоизолационих панела д=15 cm. Термоизолација парапетних зидова од армираног бетона ка спољашности је екструдирани полистирен а завршна обрада зидова је племенити малтер. Таваница у делу равног крова је трапезасти лим са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду те
таванице. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без односно са слојем термоизолације у зони административног дела.