Енергетски пасош за производну халу „ТЕКНИА КГ“ у Улици Браће Николић бб. у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију-индустријска зграда налази се у Улици Браће Николић.

Зграда се греје у целости а чини је производна хала.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу: пројекта за извођење, обиласка терена, доступних атеста као и изјава одговорног извођача радова. Зграда је изведена у челичном конструктивном систему са панелима типа ISOFRIGO SENDVIČ PANEL дебљине 10 и 5цм. Термоизолација на равном крову је сендвич, термоизолациони слој стиродура / FIBRANgeo EBP 30, је између два слоја лима са парном браном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са завршним слојем феробетона, без термоизолације. Зидови ка пословном делу су од шупљих блокова са додатком полистиренске термоизолације у дебљини 5цм / FIBRANxps ETICS GF.