Енергетски пасош за производну халу за склапање алуминијумске столарије у Ул. Београдској бб. у Крагујевцу

Нова зграда за склапање алуминијумске столарије (П+1 дел.) / зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда налази се у блоку оивиченом улицама Београдском (ка западу), Миодрага Влајића Шуке (ка северу) и Слободе (ка истоку).

Зграда се грејe у целости. У питању је индустријска зграда са погоном за производњу алуминијумске столарије (око 1000 m²) и административним делом зграде (око 600 m² грејаног простора). Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљег блока зиданог на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Кровна конструкција је челична метална решетка са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без слоја термоизолације јер геометрија објекта је таква да термоизолацја у поду није била ни потребна.