ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА ПРОСТОРИЈЕ ЗАДРУГЕ СОЦИЈАЛНЕ КООПЕРАТИВЕ „ВИВЕРЕ-ЖИВЕТИ“

Енергетска зона намењена социјалној заштити у оквиру постојеће зграде јавне намене (Су+П) налази се у Улици Копаоничкој бр. 44 у насељу Нова Ердоглија. Сама зграда има двоје корисника па је из тог разлога и подељена на две енергетске зоне. Власници простора и корисници већине простора су чиновници локалне самоуправе односно месне заједнице. Мањи део зграде односно већи део приземља користи Задруга социјална кооператива „Вивере – Живети“ која се бави услугом социјалне заштите – радом са старима, немоћнима и особама са посебним потребама. Сама енергетска зона се састоји из више просторија – мокрог
чвора, канцеларија и главне сале где се извори обука и рад са особама са посебним потребама. Цела зграда је иначе у основи правоугаоног облика са правцем простирања исток/југоисток – запад/северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника односно фасада ка Копаоничкој улици представља део зграде са јужном оријентацијом. Непосредно окружење зграде ка југу и западу чине зграде спратности до П+5. Зграде ка истоку су углавном П+1+Пт док је део ка северу неизграђен односно ту се налази више игралишта. Терен на коме је зграда је у паду ка североистоку а надморска висина је око 211 м. Коси кровови на предметној згради су под нагибом од 20° тако да је могућа уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности.

IMG_8854 IMG_8853 IMG_8851