Енергетски пасош за ресторан „Di Trevi“ у Ул. Војводе Путника бр. 53 у Крагујевцу

Постојећа зграда намењена образовању у оквиру које се налази енергетска зона намењена угоститељству налази се у блоку оивиченом улицама Радоја Домановића, Потпоручника Говедарице и Војводе Путника.

.

.

Енергетска зона се греје у целости а питању је ресторан „Di Trevi“ који се састоји из ходника, степеништа, оставе, гардеробе, сепареа, санитарног блока, ресторана и кухиње.

.

smart

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас-бетонских блокова зиданих на д=25 cm односно армираног бетона у подрумском делу зграде. Термоизолација зидова ка спољашности у нивоу подрума је од екструдованог полистирена а завршна обрада племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка грејаној енергетској зони изнад је пуна армирано-бетонска плоча без додатог слоја термоизолације. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.