Енергетски пасош за спортску дворану у оквиру Техничке школе „Милета Николић“ у Аранђеловцу

Постојећа Спортска дворана (Су дел.+П) – зграда намењена спорту налази се у северозападном делу Аранђеловца, у Улици Јосифа Панчића.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада склониште у сутерену зграде док грејани део чине спортска сала, канцеларија, остава и котларница у сутерену зграде као и целокупно приземље зграде у коме се налазе фискултурна сала са свим пратећим садржајима – свлачионице, мокри чворови, наставнички кабинет и остава за реквизите.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда и са испуном зидова од шупље опеке и бетона укупно д=37 cm. Термоизолација ових зидова је од камене вуне постављене са спољашње стране. Међуспратна таваница у делу ка сутерену и изнад анекса је пуна армирано-бетонска плоча. Кровна конструкција је армирано-бетонска у комбинацијом са металном подконструкцијом и са панелима са термоизолационом испуном као завршним покривачем.