Енергетски пасош за Стамбене зграде са више станова у Улици Колубарској у Обреновцу

Предузеће Енарх д.о.о је у оквиру програма „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене поплавама у Србији – стамбено збрињавање 21 социјално угрожене породице које су изгубиле смештај у поплавама у Обреновцу“ oрганизованог од стране добротворне организације протестантских цркава Швајцарске – „ХЕКС-ЕПЕР“ урадило Сертификате о енергетским својствима зграда обухваћених тим пројектом. Зграде се налазе у насељу Бело поље код Обреновца и у питању је 6 зграда које су већином са 3 и 4 стамбене јединице.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм ојачаних армирано-бетонским стубовима и гредама у два ортогонална правца. На спољне зидове зграде лепљен је полистирен. Међуспратне таванице су полумонтажне ситноребрасте типа „ферт“ д=20 цм. Кровна конструкција је класична дрвена са термоизолацијом постављеном у делу кровних равни. Завршна обрада крова је цреп. Под у тлу је армирано-бетонски са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

Прозорска столарија је од пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Спољашња врата су метална са термоизолационом испуном.