Енергетски пасош за стамбено-пословну зграду у Ул. Александра I Карађорђевића бр. 43 у Крагујевцу

Нова зграда /стамбено пословна зграда (По+П+5+Пс) налази се у Улици Александра I Карађорђевића у ширем центру Крагујевца.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани дeо је подрум намењен гаражирању возила, док је грејани распоређен на 9 етажа: подрум (где се у грејани део убрајају и степениште са лифтом), приземље, међуспрат, 5 спратова и повучени 6. спрат. На приземљу и међуспрату се налазе два локала (дупла спратна висина) а на осталим спратовима су станови, којих има укупно 25. Нето грејану површину друге намене (пословање) није потребно издвојити као посебну енергетску зону. Зграда се налази у густом градском језгру. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана градња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југу а надморска висина је око 189 m. Кров је раван, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена на темељној плочи са зидовима од аб платана и клима блокова зиданих на д= 25cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Зид на дилатацији је аб и од клима блокова са каменом вуном. Кров је раван и на њему се налази стиродур, са завршном обрадом хидроизолацијом и керамичким плочицама на терасама. Ка отвореном пролазу, међуспратна таваница је пуна аб плоча са слојевима подног
грејања и каменом вуном испод те плоче. Међуспратна таваница је аб плоча са слојем термоизолацијом од камене вуне постављене испод те таванице у делу ка негрејаном подруму. Под у тлу је аб плоча са термо и хидроизолацијом.