Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Војводе Путника бр. 32-34 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+Г+5+Пс) / стамбена зграда са више станова налази се у Улици Војводе Путника, у ширем центру Крагујевца.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је две енергетске зоне: стамбена са више станова и намењена трговини. Како енергетска зона намењена трговини заузима мање од 10% укупне нето грејане површине, извештај се ради као да је зграда јединствена стамбена енергетска зона са више станова. У згради постоји укупно 27 станова и 2 локала распоређених на 7 етажа.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je пуна армирано-бетонска плоча. У делу ка негрејаном таванском делу зграде и равном крову постављен је слој термоизолације од екструдираног полистирена изнад те плоче док је у делу ка негрејаном подруму термоизолација од минералне вуне постављена по плафону. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са фалцованим лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације изнад те плоче.