Енергетски пасош за Стамбено-пословну зграду у Улици Кнеза Милоша бр. 193 у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбено-пословну зграду у Улици Кнеза Милоша бр. 193 у Аранђеловцу. Зграда се може поделити на пословни и стамбени део. Како пословни део заузима 9,75% укупне нето грејане површине, енергетски пасош је рађен за целу зграду а зграда је означена као стамбена зграда са више станова.