Енергетски пасош за Стамбену енергетску зону са више станова у оквиру стамбено-пословне зграде у Улици Светозара Марковића бр. 74-76 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену енергетску зону са више станова зграду у оквиру стамбено-пословне зграде у Улици Светозара Марковића бр. 74-76 у Крагујевцу. Енергетска зона је изведена тако да станови и заједнички ходник са степеништем припада грејаном простору.