Енергетски пасош за Стамбену енергетску зону са више станова у Улици Даничићевој бр. 109 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену енергетску зону у Улици Даничићевој бр. 109 у Крагујевцу. У питању је претварање реконструкција односно претварање поткровља зграде у стамбени простор. Како је зграда рађена пре ступања на снагу Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) као и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде(„Службени гласник РС“, бр. 69/2012) није било потребно да реконструисано поткровње задовољи услов за нове зграде односно да буде у „Ц“ енергетском разреду. Такође, дефинисањем поткровља као засебне енергетске зоне није било потребно да се енергетски пасош ради за зграду у целости.

flir_20161128T122513 IMG_20161128_122425 IMG_20161128_122215 IMG_20161128_121816