Енергетски пасош за Стамбену зграду са једним станом у Карађорђевој улици бр. 119 у Рачи

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са једним станом која се налази у налази се у Карађорђевој улици, преко пута Средње школе „Ђура Јакшић“ у Рачи. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад-југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника. Сама зграда се греје у целости и чини је једна стамбена јединица са заједничким просторијама у приземљу, спаваћим собама на спрату и помоћном просторијом у подруму зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска. Међуспратна таваница је лака монтажна, ситноребраста типа „ферт“. Термоизолација од полистирена постављена је по поду ове таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана и са заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је бетонска плоча са термоизолацијом од експандираног полистирена постављеном изнад те плоче.