Енергетски пасош за Стамбену зграду са једним станом у Улици Немањиној бр. 54 у Свилајнцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду која се налази у Улици Немањиној у северном делу Свилајнца.

Зграда се греје у целости. У питању је једна стамбена јединица која се састоји из дневног боравка, кухиње са трпезаријом, две спаваће собе, два купатила, оставе и котларница која је такође у оквиру термичког омотача зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од гас-бетонских блокова зиданих на д=30 цм, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности не постоји јер сами зидови од гас-бетона задовољавају минимум стандарда термичке проводљивости спољних зидова. Међуспратна таваница је такође од гас-бетонских блокова, полумонтажна, тзв. „бела таваница“. Термоизолација од минералне вуне постављена је по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана и са заштитном фолијом. Кровни
покривач је цреп. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдираног полистирена постављеном изнад те плоче.

Прорачун годишње специфичне емисије CO2 настале као последица грејања показао је да се на 106м2 грејане нето површине произведе само 13 kg CO2! Разлог овако мале емисије CO2 је у начину ка који се зграда греје односно како се греје СТВ. За покривање топлотних губитака објекта у зимском периоду користи се систем подног грејања, са принудном циркулацијом воде у систему. Као извор грејања користи се топловодни котао на дрвену биомасу. Припрема СТВ је централног типа и за то се користи топловодни соларни бојлер запремине 500 литара.
Загревање СТВ врши се помоћу соларног панелног колектора смештеног на крову зграде. Бојлер је прикључен на водоводну мрежу притиска 2 бара и има у себи електрични грејач који се напаја са електричном енергијом на 220 V, 50 Hz.