Енергетски пасош за Стамбену зграду са једним станом у Улици Ратка Павловића бр. 18 А у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са једним станом која се налази у приградском насељу Виногради, у северозападном делу Крагујевца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад-југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска. Међуспратна таваница је полумонтажна, ситноребраста са испуном од полистиренских блокова. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана и са заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.