Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Карађорђевој улици бр. 56 у Великој Плани

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова у Карађорђевој улици бр. 56 у Великој Плани. У питању је Нови вишепородични стамбени објекат (П+4). Зграда се греје у целости а чине је 15 стамбених јединица са припадајућим ходницима, степеништем и техничким просторијама које се налазе у подруму зграде. Подрум зграде се налази само делимично испод приземља односно само у зони степеништа и ходника.

Зграда је изведена у систему масивних носећих зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је од експандираног полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратне таванице је лако монтажна типа „ферт“. У делу ка негрејаном тавану односно испод крова термоизолација од минералне вуне постављена је изнад међуспратне таванице. Кровна конструкција је класична дрвена и са лимом као завршним покривачем.
У поду зграде термоизолација експандираног полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.