Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Ул. Гоце Делчева бр. 17 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Гоце Делчева бр. 17 у Крагујевцу. У питању је нови вишепородични стамбени објекат (По+П+1). Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде док грејеном делу припадају станови и ходнички простор у приземљу и на спрату зграде.

Зграда је изведена у систему масивних носећих зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је полистиренска, постављена са спољашње стране. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“. По овој таваници постављена је изолација од полистирена. У делу ка негрејаном подруму термоизолација од полистирена постављена је испод међуспратне таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана и без фолија, излетвана и са лимом као завршним покривачем. У поду зграде
термоизолација експандираног полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.

Сам пасош можете погледати овде.