Енергетски пасош за стамбену зграду са више станова у Ул. Славка Манојловића бр. 53 у Младеновац

Нова стамбена зграда са једним станом (Су+П+2+Пк1+Пк2) налази се у Улици Славка Манојловића, у центру Младеновца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је 15 станова са заједничким простором, који су распоређени на 6 етажа: сутерен, приземље, два спрата и два нивоа поткровља. Станови су сличног садржаја и састоје се од: улазног дела, ходника, дневног боравка са кухињом и трпезаријом, купатила и соба. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а чине га зграде сличне и мање спратности као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу северозапада а надморска висина је око 172 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 25° и са падом на две воде североисточне и југозападне оријентације, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од аб платана и шупљих блокова зиданих на д=20 и 25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је типа „ферт“ са стиропором испод те конструкције као и тањим слојем стропора изнад исте. Међуспратна таваница
је лако-монтажна „ферт“ и са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним кровним покривачем Носећа конструкција крова је коса ферт плоча. Зид у тлу је пуна аб плоча са слојем стиродура изнад те плоче и још једним слојем испод темељне плоче.

.