Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Улици Љубе Давидовића бр. 5 у Крагујевцу

Нова породични стамбени објекат (П+2) / стамбена зграда са више станова налази се у Улици Љубе Давидовића у крагујевачком насељу Сушица. У питању је надоградња нове стамбене зграде за коју је издат енергетски пасош 2016. године.

Зграда се греје у целости. Иако у ходнику нема грејних тела нити постоји термоизолациони слој између ходника и станова, сам ходник се налази у оквиру термичког омотача те се може сматрати да се и сам ходник индиректно греје, слично некој остави у оквиру стана и сл. Зграда има 6 стамбених јединица симетрично постављених у односу на замишњену осу која би ишла по средини ужег пресека зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је полистирен а завршна обрада тих зидова је племенити малтер.

предња фасада
задња фасада