Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Улици Милоша Црњанског бр. 5 у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду у Улици Милоша Црњанског бр. 5 у Аранђеловцу. У питању је Нови вишепородични стамбени објекат (По+П+2+Пк). Зграда се греје у целости. У питању су седамнаест стамбених јединица распоређених на четири етаже – од приземља до поткровља; заједнички ходнички простор и степениште које повезује те етаже и заједничке просторије и оставе и гараже које припадају појединим станови у подруму зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм ојачаних армирано-бетонским стубовима и гредама у два ортогонална правца. На спољне зидове зграде лепљен је полистирен. Међуспратне таванице су армирано-бетонске пуне плоче д=18 цм и полумонтажне ситноребрасте типа „ферт“ д=20 цм. У делу поткровља ка негрејаном тавану а изнад металне конструкције обложене гипс-картонским плочама термоизолације је постављена изнад гипс-картонских плоча. Кровна конструкција је класична дрвена. У делу кровних равни термоизолација од минералне вуне постављана је између односно испод рогова. Завршна обрада крова је цреп. Под у тлу је армирано-бетонски са термоизолацијом од екструдованог
полистирена постављеног изнад те плоче.