Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Улици Немањиној бр. 1 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Нови вишепородични стамбени објекат (Су+П+2) / стамбену зграду са више станова која се налази у Улици Немањиној у Крагујевцу.

image-0-02