Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Улици Руђера Бошковића бр. 19 у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду у Улици Руђера Бошковића бр. 19 у Аранђеловцу. У питању је Нови вишепородични стамбени објекат (П+2). Зграда се греје у целости. У питању је седам стамбених јединица и заједнички степенишни односно ходнички простор.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм ојачаних армирано-бетонским стубовима и гредама у два ортогонална правца. На спољне зидове зграде лепљен је полистирен. Међуспратна таваница је полумонтажна, ситноребраста типа „ферт“.
Термоизолација од полистирена постављена је и по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана и без заштитне фолије. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдираног полистирена постављеном изнад те плоче.