Енергетски пасош за стамбену зграду у ул. Јована Дучића бб. у Великој Плани

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са више станова која се налази на углу улица Карађорђеве и Јована Дучића у Великој Плани. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца, АБ језгрима платнима и носећим зидовима од шупљих блокова. Ови зидови су у делу ка спољашњем простору облагани полистиреном. Међуспратна таваница је ферт. У таванском делу односно испод кровних равни, термоизолација је ређана по поду тавана. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски са термоизолацијом испод те плоче.
Сва спољашња прозорска и балконска столарија је пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Сва улазна врата су метална са термоизолационом испуном.

Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 43 kWh по m2 стамбеног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред.

IMG_8760 IMG_8762