Енергетски пасош за стамбену зграду у ул. Михаила Ивеше бр. 13 А у Крагујевцу

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени објекат у ул. Михаила Ивеше бр.13 A у Крагујевцу. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 44 kWh по m2 стамбеног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред. Почетком ове године, Енарх је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за објекат „Б“ и тада је прорачун показао да je годишња потребна топлота за грејање те зграде 42 kWh по m2 стамбеног простора.

CAM01385 CAM01388