Енергетски пасош за Стамбену зграду у Улици Драгољуба Миловановића Бене бр. 7А у Крагујевцу

Нови Стамбени објекат – Стамбена зграда са више станова (П+3+Пт) налази се у насељу Ердоглија у оквиру ширег центра Крагујевца. Зграда је изведена као класична са зидовима од клима блокова ојачаним армирано-бетонским стубовима и серклажима. Термоизолација зидова је полистиренска. По поду бетонске међуспратне таванице изнад поткровља постављена је минерална вуна док је испод пода приземља постављен екструдирани полистирен. Кровна конструкција је планирана да буде дрвена, дашчана и са црепом као завршном обрадом и
термоизолазијом између рогова и испод кровних равни.

img_20160902_070222 img_20160902_070018