Енергетски пасош за управну функционалну јединицу у оквиру хладњаче предузећа „Kuč Company“ у Улици Складишни центар бр. 5 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову управну односно пословну енергетску зону у оквиру зграде хладњаче за готове производе са
пратећим просторијама и администрацијом (П+1) која се налази у комплексу зграда предузећа „Kuč Company“ у Улици Складишни центар у Крагујевцу. Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Грејани део чини управна односно пословна енергетска зона која се налази у источном ћошку дела приземља и на целом спрату зграде хладњаче. Остатак зграде се не греје односно у највећем делу се хлади до 4° C.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са челичним стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Испуна спољашњих зидова је челични сендвич панели са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице су ситноребрасте од челичних профила обложене такође челичним сендвич панелима са термоизолационом испуном и то у делу таванице оријентисане ка негрејаном простору. Под приземља је армирано-бетонски са слојем термоизолација испод те плоче. Сам пасош можете погледати овде.