Енергетски пасош за управну зграду на потесу Криваја бб. у Баточини

Нова зграда-управна или пословна зграда (П+1) налази се на потесу Криваја у Баточини. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад-југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је производни простор, док је грејани управни део зграде, распоређен на две етаже-приземље и спрат. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем са западне стране где се налази производна хала. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је скоро раван а надморска висина је око 108 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 7° и са падом на две воде приближно источне и западне оријентације, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу изјава инвеститора, извођача и
обиласком доступних позиција на лицу места. Зграда је изведена у скелетном систему са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од камене вуне и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијоми и панелом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од експандираног полистирена постављеног изнад те плоче и слојевима подног грејања. Ка негрејаном простору-хали, тидови су од клима блокова са каменом вуном.