Енергетски пасош за управну зграду у Ул. Танаска Рајића бб. у Марковцу код Велике Плане

Нова Пословно-производна зграда (П+1) у оквиру које се налази пословна енергетска зона налази се у Улици Танаска Рајића.

Сама зграда поред пословне енергетске зоне има и енергетску зону друге намене која користи енергију – индустријску енергетску зону за коју још увек није у потпуности одлучено да ли се греје или не. Пословна енергетска зона се састоји из улаза, техничке припреме, чајне кухиње, тоалета у приземљу и хола и књиговодства на спрату.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са спољним зидовима од панела са ИПН испуном. Постоји
додатан слој термоизолације од минералне вуне са унутрашње стране ових спољашњих зидова. Међуспратна таваница у делу равног крова је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по плафону таванице а у делу ка негрејаном тавану. Зид ка другој функционалној целини је од
гас-бетонских блокова. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављене по поду те плоче.