Енергетски пасош за управну зграду АПР-а у Улици Патријарха Димитрија бб. у Београду

Постојећа управна енергетска зона у оквиру пословне зграда (По+П+4) налази се у насељу Ресник, на углу улица Ослобођења и Патријарха Димитрија.

Сама енергетска зона се греје у целости а чини је пословни простор распоређен на шест етажа. У грејани део зграде укључен је и ходнички односно степенишни простор пошто се и он налази у оквиру термичког омотача зграде и није одвојен од канцеларија неким додатним термичким омотачем.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од пуне опеке зидане на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада племенити малтер.