Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду у Ул. доктора Будимировића бр. 34 у Аранђеловцу

Нова Вишепородична стамбена зграда (П+3+Пк) – Стамбена зграда са више станова налази се у Аранђеловцу, у Улици доктора Будимировића бр. 34. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања југ/југозапад – север/североисток по дужој оси основе тог правоугаоника. Саму зграду чини седам стамбених јединица, које се састоје из дневне и спаваће собе, кухиње, купатила и ходника. Осим станова ту је и ходник са степеништем и лифтом. Сви ови делови зграде се налазе у оквиру термичког омотача.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и зидовима од шупљих блокова. Сви делови термичког омотача – зидови, кров, међуспратна таваница ка тавану као и под у тлу облагани су полистиреном. Међуспратна таваница је ситноребраста конструкција типа ферт. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски.

qrcode IMG_8855