Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду у ул. Радомира Бисића у Свилајнцу

Нови Вишепородични стамбени објекат (П+4+Пк) – Стамбена зграда са више станова налази се у Свилајнцу, у улици Радомира Бисића бб. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно квадратног облика. Саму зграду чине стамбене јединице, заједнички ходник, оставе и подстаница. Делови зграде који се греју односно обухваћени су термичким омотачем су сви станови, заједнички ходник и једна од остава у приземљу.
Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима и централно позиционираним аб језгром, гредама у два ортогонална правца и зидовима од шупљих блокова. Ови зидови као и делови испод конзолних препуста су у делу ка спољашњем простору облагани експандираним полистиреном. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча. На четвртом спрату термоизолација (екструдирани полистирен) је постављана како споља по поду равног крова тако и са унутрашње стране у становима по плафону а ка спољњем простору. У тавану у делу испод косог крова термоизолација је постављана по поду а у питању је такође екструдирани полистирен. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски са такође екструдирани полистиреном.

svilajnac 1 svilajnac 2