Енергетски пасош за Вишепородичну стамбену зграду за социјално становање у ул. Академика Антонија Исаковића бр. 16 у Рачи

Нова Вишепородична стамбена зграда за социјално становање (П+2) – Стамбена зграда са више станова налази се у Рачи, у улици Академика Антонија Исаковића бр. 16. Саму зграду чине стамбене јединице, заједничка просторија, оставе и ходник. Делови зграде који се греју односно обухваћени су термичким омотачем су сви станови и заједничка просторија. Поред предметне зграде на истој катастарској парцели нема више објекта. Непосредно окружење ка југу представљају зграде исте спратности док се ка западу налазе зграде спратности од П до П+1. Ка истоку и северу нема више објеката нити значајнијег зеленила. Терен на коме је зграда се налази је у паду ка истоку а надморска висина је око 144 м.
Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и зидовима од шупљих блокова. Ови зидови као и делови испод конзолних препуста су у делу ка спољашњем простору облагани минералном вуном. Зидови ка негрејаним деловима зграде су такође облагани минералном вуном. Међуспратна таваница је ситноребраста конструкција типа ферт. У делу пода равног крова као и са унутрашње стране у становима по плафону а ка спољњем простору постављан је екструдирани полистирен. У тавану у делу испод косог крова термоизолација је постављана по поду а у питању је такође екструдирани полистирен. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски са постављеним екструдирани полистиреном изнад те плоче.
Прозори и балконска врата на становима су од пвц профила са двоструким нискоемисионим стакломпуњеним племенитим гасом док су унутрашња врата на становима дрвена дуплошперована са термо испуном.

Пасош можете погледати овде.

IMG_8762 IMG_8758