Енергетски пасош за зграду aпартманског смештаја „Парк 2016“ у Сурдулици

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Зграду намењену туризму која се налази у Улици Кеј Раде Цветковића у Сурдулици. У питању је осам студија – апартмана смештених на две етаже, два заједничка ходника са степеништем као и пословни простор у приземљу намењен пријему гостију односно помећне просторије.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистирен. Спољашњи зидови су и са унутрашње стране облагани полистиреном. Међуспратна таваница је полумонтажна, ситноребраста типа „ферт“. Термоизолација од минералне вуне постављена је и по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана и без заштитне фолије. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдираног полистирена постављеном изнад те плоче.