Енергетски пасош за зграду диспечатског центра у Ул. Николе Пашића бр. 15/1 у Крагујевцу

Постојећа зуграда диспечерског центра / управна / пословна зграда (Су+П+2) налази се у Улици Николе Пашића.

Зграда се не греје у целости. Негрејаном делу зграде припада комплетан машински блок, као и већи сутерена, осим канцеларије и централне комуникације који су грејани простори са грејним телима. Приземље и први спрат се греју. Грејани део сутререна је: централно степениште, ходник, саниртарни чвор и канцеларија. Приземље садржи: улазни део са ходником и централним степеништем, канцеларију, улаз са лифтом за странке и шалтер салу. На спрату се налазе: канцеларије, ходник, централна комуникација са степеништем и чајна кухиња.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од опеке, зидане на 38 и 25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је изведена само у делу другог спрата, који је дограђен и на делу северне фасаде. Завршна обрада је фасадни малтер. Канцеларија, која је раније дограђена, је зидана блоком 25 cm са дилатацијом која је испуњена каменом вуном дебљине 10 cm. На делу равног крова/терасе изведено је 25 см камене вуне фибран гео, са унутрашње стране таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем, која је постављена на лмтаваницу од ферт гредица. Термоизолација у крову је од минералне вуне. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је армирано бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном изнад те плоче, у делу изнад машинске сале са постројењима, док изнад сутерена, термоизолација није изведена. Зид ка негрејаном простору је од опеке без термоизолације. Под у тлу je пуна бетонска плоча без термоизолације.