Енергетски пасош за зграду друге намене која користи енергију – складиште у Свилајнцу

Нови пословни објекат са магацином – зграда друге намене која користи енергију – складиште (П+Г дел.) налази се у Улици Стевана Синђелића, на излазу из Свилајнца ка Жабарима.

Зграда се греје у целости a чини је у мањем делу пословни простор са канцеларијама, оставама, чајном кухињом и мокрим чворовима у анексу хале и у већем делу зграде складишни простор.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од панела са испуном од полиуретана д=5 cm. У зони спољних зидова у делу ка унутрашњем простору постаљена је додатна термоизолација од минералне вуне и са гипс-картонским плочама као завршним слојем. Кровна конструкција је од челичних решеткастих носача са панелима са полиуретанском испуном и који имају пластифицирани лим као завршну обраду. Под у тлу је пуна армирано бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоче.

Спољашња грађевинска столарија је пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Улазна врата у зграду су такође од пвц профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом.