Енергетски пасош за зграду Економског факултета у Бујановцу

Крајем септембра Енарх д.о.о је прилику да уради Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду Економског факултета из Суботице, истурено одељење у Бујановцу. Ова нова Зграда намењена образовању налази се у улици Карађорђа Петровића бб. и корисне површине грејаног дела зграде 2.120,77 m2 и укупне запремине грејаног дела зграде 10.488,22 m3 и као таква представља до сада највећи објекат за који је Енарх д.о.о урадио енергетски пасош.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са армирано-бетонским стубовима, гредама у два ортогонална правца и платнима. Ови зидови су облагани полистиреном односно каменом вуном у делу армирано-бетонских платана. Како је конструктивни склоп скелетни, фасадни зидови се раде као испуна са саставом: шупљи блок 19цм, камена вуна 15цм, вентилисани слој ваздуха 4цм и силикатна опека 12цм. приказаним у термичком прорачуну. Међуспратна таваница је пуна АБ плоча д=20цм. Термоизолација је ређана по поду тавана и испод кровне конструкције. Подови у контакту са земљом су армирано-бетонски са термоизолацијом испод те плоче.
Сва спољашња прозорска и балконска столарија је алуминијумска са троструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Сва улазна врата су такође алуминијумска са истим стаклом.

Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 35 kWh по m2 корисног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред.

Енергетски пасош можете погледати овде

IMG_8761 IMG_8756 IMG_8754