Енергетски пасош за зграду епархиског центра у Улици Краља Александра I Карађорђевића бр. 67 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за постојећу зграду епархијског центра која се према класификацији у оквиру енергетске ефикасности води као управна зграда.

Зграда се греје у целости а чине је ниско и високо приземље, као и спрат. На ниском приземљу се налазе: магацини, претоп свећа, економија, гаража, подстаница, тоалети, остава, презентациони простор, благајна и стан. По Правилнику о енергетским карактеристикама зграда, када је нето грејана површина зоне друге намене мања од 10% од укупне нето
грејане површине предметне зграде, није потребно радити посебан енергетски пасош за ту намену. Површина стана је 55.38m² што је свега 3.62% укупне грејане површине зграде. Високо приземље садржи: канцеларије, мокри чвор, благајну, кухињу и презентациони простор продаје. Спрат садржи: администрацију, канцеларије, ризницу, благајну, кухињи и мокри чвор. Не греје се само комора за чување меса и млека, које се налази у приземљу зграде.