Енергетски пасош за зграду фискултурне сале у оквиру ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Крагујевцу

Нова зграда – енергетска зона, намењена је спорту и рекреацији, с тим што постоји и просторија продуженог боравка, која има заједнички систем грејања са салом.

Зграда се греје у целости и има само приземни део. У приземљу зграде, у вишем делу, налази се фискултурна сала са свлачионицама, тоалетима, тушевима, справарницом и она је повезана са делом који има функцију продуженог боравка, са учионицом, кухињом, трпезаријом и тоалетима.

Конструктивни систем зграде је армирано бетонски скелетни, са системомом стубова и греда. Преко кровне решетке су челичне рожњаче, у делу фискултурне сале, на које се наслања кровни панел дебљине 10цм. У равни крових рожњача, додат је слој камене вуне дебљине 16цм са фолијом и трапезастим лимом са доње стране. На нижем делу објекта кров је раван, садржи два слоја термоизолаије, изнад ферт конструкције 12цм и испод 12цм, са фолијама. Спољашњи зидови су сендвич, са гитер блоком 20цм , каменом вуном 10цм и шупљом опеком 12цм.