Енергетски пасош за зграду фискултурне сале у оквиру Основне школе „Живадинска Дивац“ у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду фискултурне сале у оквиру Основне школе „Живадинска Дивац“ у Крагујевцу. Зграда има 1113,00 m² корисне површине грејаног дела зграде .

Зграда се греје у целости, сем улазног ветробрана. Фискултурна сала се састоји од кошаркашког терена и партера са галеријом. У партерном делу се налази:улаз, ходник, справарница, сантарни чворови са свлачионицама, санитарни чвор за инвалиде, степениште, топла веза са постојећом школом и фискултурна сала. На галерији се налазе трибине, клима комора и простор за рек орман.У питању је зграда намењена основном образовању ученика од првог до осмог разреда а која има 16 учионица, 12 кабинета, зборницу, канцеларијe, мокре чворове, оставе, кухињу, вишенаменски хол, котларницу и ходнике.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је fibrangeo etics, у дебљини 10цм. Завршна обрада је бавалит на слоју блока дебљине 12cm. Кровна конструкција од челичних решеткастих носача са алуминијумских панелима дебљине 10cm као кровним покривачем, који су испуњени каменом вуном. Са унутрашње стране кровне конструкције је слој fibrangeo BP 30 у дебљини 16цм, са челичним лимом као унутрашњом облогом.

Сва спољашња грађевинска столарија je од алуминијумских профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом аргоном.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.