Енергетски пасош за зграду геронтолошког центра “Дом Савинац“ у селу Шарани код Горњег Милановца

Постојећа зграда за становање заједница – геронтолошки центар “Дом Савинац“ / зграда намењена социјалној заштити (П+1+Пк) налази се на потесу Главица, у близини цркве Светог Саве на Савинцу.

.

.

Зграда се греје у највећем делу – сем новодограђене оставе. У окрвиру зграде налазе се предсобља, собе, купатила, тоалети, котларница и канцеларије које су у поткровљу зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=38 cm у нивоу приземља односно 25 cm у нивоу спрата, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности где постоји је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ситноребраста са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављене испод те плоче а по слоју мршавог бетона.

.