Енергетски пасош за зграду IV павиљона студентског дома у Крагујевцу

Нова зграда IV павиљона студентског дома / енергетска зона намењена образовању (По+П+5) налази се у блоку оивиченом улицама Радоја Домановића, Потпоручника Говедарице и Војводе Путника

Сама енергетска зона се греје у целости. Грејани део чине студентске собе у приземљу и на спратовима, ходници, читаонице и ресторан у подруму зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас-бетонских блокова зиданих на д=25
cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада племенити малтер.