Енергетски пасош за зграду Megamarket Kolonija 11429 у Смедеревској Паланци

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову пословну зграду / продавницу робе широке потрошње која се налази у Улици Паланачке чете у насељу Колонија у Смедеревској Паланци.

Зграда се греје скоро у целости. Не греје се само комора за чување меса и млека, које се налази у приземљу зграде. У питању је зграда која се састоји од продајног и ходничког простора у приземљу зграде и галерије на којој се налази магацински и такође ходнички простор.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са зидовима од челичних панела д=12 cm са ИПН термоизолационом испуном. Кровни покривач су такође челични панели са ИПН термоизолационом испуном а завршна обрада крова је челични лим. У поду зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је испод носеће армирано-
бетонске плоче.