Енергетски пасош за Зграду намењену трговини у Ул. Димитрија Катића бр. 4 у Свилајнцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Зграду намењену трговини у Ул. Димитрија Катића бр. 4 у Свилајнцу. У питању је станица за снабдевање моторних возила горивом и ТНГ-ом а чини је у највећем делу продајни простор са кафе баром. Мањи део заузимају и канцеларија, приручна остава и тоалети.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је минерална вуна. Међуспратна таваница је полумонтажна, ситноребраста типа „ферт“. Термоизолација од минералне вуне постављена је и по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана и са заштитном фолијом. Кровни покривач је лим. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од минералне вуне постављеном изнад те плоче.