Енергетски пасош за зграду намењену трговини у Ул. Кнеза Милоша бр. 68 у Сопоту

Нова зграда намењена трговини / услужним делатностима је спратности П. Налази се у Сопоту у Улици Кнеза Милоша бр. 68.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је локал и мокри чвор. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена типа Фима и са пигментним фасадним малтером односно листелама као завршном обрадом. Кров је раван, са армирано бетонском плочом
и 30 cm стиропора Фима изнад те плоче. Зид у тлу је рађен као сендвич, са блоковима од сипорекса и 40 cm ваздушног простора и блока са термоизолацијом са спољашње стране. Ка постојећем објекту, зид је од блока са термоизолацијом. Под у тлу је аб плоча са подним грејањем и стиропором изнад те плоче.

.