Енергетски пасош за зграду намењену туризму на Копаонику

Предузеће Енарх д.о.о је урадило јо један Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду намењеу туризму на Копаонику.

Зграду чине апартмани, распоређени по приземљу и поткровљу. Апартмани и ходник су грејани и заједно са степенишним простором ка подруму, чине један термички омотач.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од клима блока на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебњини 15цм а завршна обрада тих зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ферт конструкција са слојем термоизолације изнад таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана „осб“ плочама и са заштитном фолијом. Кровни покривач је шиндра.