Енергетски пасош за зграду општине Кнић у Книћу

Постојећа управна зграда / зграда општине Кнић (По+П+2) налази се на раскрсници улица Војводе Стевана Книћанина и Димитрија Михаиловића у центру Кнића.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у коме је смештена котларница и архива док грејани део обухвата приземље и два спрата зграде у којима је смештена управа општине Кнић.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=25 и 38 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ситноребраста са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по поду таванице. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је ситноребраста са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по плафону таванице. Кровна конструкција је дрвена кровна решетка са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча без слоја
термоизолације.

Зграда је оцењена са „Б“ енергетским разредом.