Енергетски пасош за зграду ОШ „Радоје Домановић“ у Ул. Светозара Марковића бр. 13 у Крагујевцу

Постојећа зграда намењена образовању је објекат спратности По+П+2, који се налази у оквиру ужег центра Града Крагујевца.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је подрум, а остали део зграде је грејан, укључујући и ходнике. Грејани део зграде садржи: улазни део, хол, учионице, наставничке канцеларије, фискултурну салу са пратећим просторијама итд.

.

.

На основу доступне старе документације, изјава извођача радова, особа које раде на одржавању зграде у објекту, као и мерења на лицу места оних позиција термичког омотача које су биле доступне, добијени су подаци од значаја за овај извештај. Зидови новијег дела школе су урађени од блока 20цм. На основу изјава извођача радова, као и достављених атеста, на зидове је постављена термоизолација од камене минералне вуне типа FKD-S Thermal дебљине 12цм. Зидови старијег дела зграде су од опеке, без термоизолације. Кровне равни су покривене лимом и бибер црепом, а у делу изнад фискултурне сале је спуштени плафон од дрвених дасака. Раван кров је ТМ таваница са хиидроизолацијом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лако-монтажна таваница, без термоизолације. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без термоизолације.